Global Risk Management har ansat Lucy Qian som financial controller

International massive

M1E 1NQ Canada Online-løsningen og telefonnummeret kan anvendes hele døgnet alle ugens dage og følger samme struktur med hensyn til indsamling af informationer. Uanset på hvilken måde indberetningen foretages, behandles alle indberetninger fortroligt, i overensstemmelse med gældende lovgivning og i henhold til KPMGI's krav om at undersøge og adressere det indberettede forhold. Grundet de foranstaltninger, der er på plads med hensyn til at sikre fortrolighed omkring indberetninger og oplysninger omkring de personer, der foretager indberetninger, opfordrer vi til at oplyse dit navn og kontaktoplysninger ved indberetningen. Din identitet forbliver hemmeligholdt på alle stadier i processen og vil ikke blive afsløret til tredjeparter eller personer, som er genstand for din indberetning. Undtagelser herfra er de tilfælde, hvor det er nødvendigt at give diverse oplysninger til personer, som er involveret i den videre undersøgelse af sagen, hvor disse oplysninger er påkrævet i en efterfølgende retssag, og eller hvor en given myndighed kræver adgang til disse oplysninger. Hvis du imidlertid ønsker at foretage en anonym indberetning enten via websiden eller ved et telefonopkald, vil du modtage et password, som vil gøre det muligt for dig at tilgå sagshåndteringssystemet "Clearview Connects". Dette vil gøre det muligt for os at kommunikere direkte med dig, selvom at din identitet forbliver anonym. Hvis du glemmer eller mister dit password, skal du afgive en ny indberetning for igen at få adgang til systemet. Hvis dette er tilfældet, ville det være fordelagtigt, hvis du kan henvise til den tidligere afgivne indberetning for at kunne drage den rette sammenhæng.

Deadline nærmer sig! Aon afholder vidensdelingsdag den 29/9 og du er inviteret med

Medarbejderforhold, f. På den måde får Pr. et bedre overblik over og brugerstyring af virksomhedens risici på tværs af koncernen. I kan hermed afhængig af fokus for undersøgelsen undgå retssager, redde overholdelse af gældende love og regler og blive bedre rustet til at modstå markedsudsving. Opfølgningen kan dels forekomme på ledelsesniveau, dels med de ansvarlige for de enkelte områder, men som fundamental indeholder en test af de opstillede forudsætninger, en afstemning i forhold indtil den på tidspunktet gældende risiko- plus koncernstrategi samt en fornyet analyse af de foreliggende risici — hvilke moment skulle være kortlagt i systemet. Der er ingen "one size fits all"-løsning for legal risk management, men man fleste virksomheder kan komme godt pr. gang med de fem trin, vi har skitseret i ovenstående model.

IT Advisory

Ego er dedikeret omkring mit arbejde. Hvilken du kan forvente af en sagsbehandler fra Atradius? Vi er normalt placeret i samme område som debitor, plus vi stræber efter at maksimere det tilgodehavende, vi inddriver. Mit primære brændpunkt er at opbygge et forhold indtil mine kunder, behandle dem med agtelse og sørge for, at de sensor sig trygge, så jeg kan maksimere min støtte ved at blive aldeles betroet partner. Dette omfatter at reagere hurtigt på deres forespørgsler, foregribe deres behov og være god til at lytte. Account Manager At hjælpe grube kunder er virkelig motiverende. Hvad kan du forvente af en account cheftræner fra Atradius?

Hvad får din virksomhed ud af en Legal Risk Management-proces?

Billedbeskrivelse Denne cookie gemmer det foretrukne Marsh. Denne tabel til højre er aldeles liste med de primære cookies på Marsh websites. Please note that we may modify or update our cookies. This list will be updated whenever this occurs. Der er forskellige former for cookies med forskellige funktioner: Sessionscookies: disse er kun gemt på din computer under din websession. De slettes automatisk, når din browser lukkes. Man gemmer normalt anonyme sessions ID, hvordan giver dig adgang til at browse på et website uden at måtte logge ind på hver side. Man indsamler ikke oplysninger fra din datamat.

150 151 152 153 154 155 156 157 158

Leave a Reply

Your email address will not be published.