Af mit Levned

Festdag med gaver 67076

Pengene kan ikke trille ud under kørselen. Bussen er 2-mands betjent til ekspeditioner. Personalet har stort kørekort. Bussen er indrettet med et radio-telefonanlæg, så man kan stå i forbindelse med hovedkontoret i Køge. ØF Skomager H. Poulsen, der bor i stiftelsen var en af dem, der var imod salget, da han forventede meget støj.

1958 Stor stigning i antallet af besøgende på Køge Museum

Den Dag, da jeg fyldte mit Aar, modtog jeg et Brev fra Johannes Fibiger, hvori der stod: "Nu skulde Du skrive Dit Levned, som Mynster siger man skal skynde sig at gøre, naar man har naaet man 70, og hvorom Goethe siger, at den, der gjør det, er det høfligste af alle Mennesker, medens den, der brænder sine Efterladenskaber, er den uhøfligste af alle. Desuden syntes ego, at saalænge jeg var i mit Embede, burde min Tid anvendes indtil videnskabelige Arbejder; der var endnu Adskilligt af den Art, jeg kunde ambition at udføre. Og dog — der kommer ledige Timer, da det videnskabelige Arbejde maa hvile; saa kan ego jo gjerne prøve paa at nedskrive, hvad jeg kan huske. Maaske det kan more mine Børn og Børnebørn at læse det, og maaske man kunne finde, at Et og Andet deraf kan egne sig til Offentliggjørelse. Men udgive de Noget, maa man gjøre det paa deres eget Ansvar; mit Raad og min Bøn er, at de hellere udgive for Lidt end for Meget, og skulde ego komme til at give nogen uægte eller urigtig Fremstilling eller fælde nogen uretfærdig Dom om Nogen, da haaber jeg, at Sligt maa blive rettet eller udeladt.

The $12 Smart Watch - Does It Suck?

166 167 168 169 170 171 172 173 174

Leave a Reply

Your email address will not be published.