Bornholms Tidende 2016-04-02

Store sports begivenhed 72891

Lars LindevaLLlars. Srligt efter politiet haroffentliggjort overvgnings-billeder af de formodedegerningsmnd, har borgerehenvendt sig. Men politiethar endnu ingen konkretid om, hvem der str bag. Vi har fet omkring 30henvendelser. Nogle af demer konkrete og gr p noglepersoner, som vi har under-sgt, men det passer ikke,fortller efterforskningsle-der Charlotte Skovby til Rit-zau. De frste billeder blev of-fentliggjort mandag ogstammer blandt andet frakameraer ved hveautoma-ter. Her har gerningsmn-dene brugt kvindens dan- kort, som de tog i forbindel-se med rovmordet. I gr kunne politiet frigi-ve et nyt billede, der stam-mer fra hveautomaten pHerlev Bytorv, hvor der blevhvet p den drbtes kortved tiden. En af de personer, somhar vret i kontakt med deformodede gerningsmndp deres hvetur rundt i K-benhavn, har fortalt politi-et, at mndene talte ge- brokkent engelsk.

Feature-gamble

Bestyrelsen giver udtryk for, at ytringsfrihed plus ansvarlighed er vigtige grundsten i Campus Bornholm. Det er bestyrelsens opgave at tage stilling til det vrdigrundlag, der arbejdes ud fra p Campus Bornholm. Der skal ikke herske tvivl omkring, at svel ytringsfrihed som ansvar foran flgerne af ens ytringer og handlinger i vrigt er grundsten i dette. Bestyrelsen behandler ikke og m ikke behandle konkrete sager vedrrende enkelte medarbejdere eller elever. Men vi skal redde, at der er retningslinjer for, hvor sdanne sager behandles, og at retningslinjerne bliver fulgt. Det har vi gjort i almindelighed og vedrrende de sager, der omtales i pressen. Vi barriere i den forbindelse udtrykke vores fulde opbak- De 11 bestyrelsesmedlemmer skriver, at der er et godt samarbejde pr. bestyrelsen. Der er i bestyrelsen et meget konstruktivt samarbejde p tvrs af forskelligt organisatorisk og partimssigt tilhrsforhold. Det er afgrende for udviklingen af Campus Bornholm og efter vores opfattelse foran udviklingen af Bornholm som sdan.

Find os også her

Visninger: Transkript 1 Nr Pr. Den danske kaptajn Gunnar Dinesen fra Sydsjælland udstationeres i det vilde Patagonien i erne. Det argentinske militær er i adfærd med at udrydde og slagte det indfødte folk, så europæiske nybyggere kan overtage landet. Med sig har andrik sin årige datter Ingeborg, der fremstår som uskylden selv blandt de brovtende mandfolk i ødemarken. Den unge Ingeborg bliver på alle måder bemærket af soldaterne, og en nat forsvinder dame.

Christianshavn en bydel i forandring

TroMborg MeTroxpress. For knap 78 millioner kroner fra Satspuljen har 6. Og indsatsen har virket. Både børn og dyreunge trives bedre, og langt flere dyreunge kommer i gang med og færdiggør en ungdomsuddannelse. Samtidig indikerer evalueringen af de seneste fire års projekter, at der er penge at spare pr. forbindelse med færre henvisninger, indlæggelser plus antal sengedage på psykiatriske afdelinger pr. projekt-kommunerne. Og samtidig viser det sig nu, at man også kan spare penge.

80 81 82 83 84 85 86 87 88

Leave a Reply

Your email address will not be published.